Technologický vývoj

06.10.2010 19:42

 

Výzkum a vývoj

 

Vytvoření inteligentních řešení vyžaduje množství času věnovaného výzkumu a vývoji. Naši produktoví manažeři neustále zkoumají potenciální nové návrhy a možnost vylepšení stávajících produktů prostřednictvím spotřebitelských průzkumů. Ty zahrnují diskusní skupiny, záruční a reklamační studie, průzkumy a rozhovory s příznivci aktivního životního stylu. Přímá zpětná vazba poskytovaná zákazníky pomáhá společnosti Thule vyvíjet a upřesňovat návrhy a technologie tak, aby spotřebitelům přinášely užitek.

Nejnovější vývoj

Společnost Thule průběžně zpracovává 3letý plán výroby, který určuje, na jaké kategorie a produkty se zaměřit. S více než 500 stávajícími patenty stojíme v čele exkluzivního vývoje, který určuje trend v odvětví.

Studie v oblasti záruky a uplatňování reklamací

Naše produkty jsou navrženy tak, aby dlouho a mnoho vydržely, proto pečlivě sledujeme záruky a reklamace. Naši specialisté na záruční reklamace se zabývají jak problémy uživatelů, tak i jakýmikoli reklamacemi týkající se ztráty nebo poškození majetku s cílem určit, které problémy momentálně vyžadují pozornost a které jsou již vyřešeny. Sledují také názory zákazníků, jež zúročí při vytváření co možná nejsrozumitelnějších montážních návodů pro uživatele.

Inteligentní návrhy prototypů

Po vytvoření návrhu a jeho schválení pro vývoj je sestaven seznam potřebných položek a produktový manažer ve spolupráci s techniky vytvoří koncept a prototyp produktu. Dlouhý čas je věnován analýzám designu a určených materiálů, aby bylo zajištěno, že forma odpovídá funkčnosti a navrhovaný produkt podává optimální výkon. Prostřednictvím počítačové simulace se provede konečná analýza prvků, jejímž cílem je určit potenciální slabá místa. Pokud produkt projde těmito testy, je předán do centra testování kvality, kde podstoupí náročné testy, které prověří, jak jednotlivé komponenty a design produktu obstojí ve skutečných podmínkách – i extrémnějších než nastávají při běžném použití.

Zpět